แนะนำบุคลากร 

 

(gallery) 201023_68027.jpg 

 

นายนุสรณ์  ดุริยาฤทัย 

วุฒิ กศ.  วิชาเอก  ดุริยางคศาสตร์

ตำแหน่ง  ครู คศ.2

ทำหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ / ดนตรีไทย

 

  

 (gallery) 201023_69038.jpg

 

นางพรทิพย์ ทองป้อง 

วุฒิ  คบวิชาเอก ศิลปะ

ตำแหน่ง  ครู คศ.2

ทำหน้าที่  รองหัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ / ศิลปะ 

 

(gallery) 201023_68136.jpg

 

 

 

นายสากล  สืบวงศ์ 

วุฒิ  คบ. วิชาเอก  ดนตรี

ตำแหน่ง  ครู คศ.3

ทำหน้าที่  วิชาการ / วงโยธวาฑิต / วงดนตรีลูกทุ่ง

 

 

  

(gallery) 201023_68176.jpg

 

นายไพบูลย์  ตันตสุทธิกุล 

วุฒิ  คบ. วิชาเอก เทคโนโลยี่ทางการศึกษา

ตำแหน่ง  ครู คศ.2

ทำหน้าที่  สารสนเทศ / ดนตรี 

 

 

 

(gallery) 201023_68357.jpg

 

นางประทุม  บุญญราศรี 

วุฒิ  คบ. วิชาเอก เทคโนโลยี่ทางการศึกษา

ตำแหน่ง  ครู  คศ.2

ทำหน้าที่  งานแผนงาน / ทัศนศิลป์ 

 

(gallery) 201023_68601.jpg

 

 

นางจุฑารัตน์  วรสิทธิกร

วุฒิ  บธบ. วิชาเอก การเงินการธนาคาร

ตำแหน่ง  ครู คศ.2

ทำหน้าที่  พัสดุ/ นาฎศิลป์  / แดนเชอร์

 

(gallery) 201023_68996.jpg

 

นางจิรฐา เทพรัตน์

วุฒิ ศศ.  วิชาเอก โภชนาการชุมชน

ตำแหน่ง  ครู คศ.2

ทำหน้าที่  แผนงาน / ทัศนศิลป์

(gallery) 201023_69076.jpg

นางชุติมา  ศิริประภา

วุฒิ  คบ.  วิชาเอก  นาฏศิลป

ตำแหน่ง  ครู คศ.2

ทำหน้าที่  สารบัญ / นาฏศิลปะ

 

 

(gallery) 201023_68233.jpg

นางจารุวรรณ  ทองธรรมชาติ

วุฒิ  คบ. วิชาเอก ศิลป

ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง

ทำหน้าที่  ธุรการ / ทัศนศิลป์


Advertising Zone    Close

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...